Samen op weg naar een aardgasvrij Westland

Green Deal

De gemeente Westland zette op 24 oktober 2017 samen met  gebiedsontwikkelaar BPD, ontwikkelbedrijven OBWZ en ONW de eerste stap naar aardgasvrij bouwen in het Westland. De partijen ondertekenden een intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om circa 5.000 nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame, lokaal gewonnen aardwarmte. Daarnaast ondertekende de  gemeente Westland begin 2017, samen met o.a. 29 gemeenten en andere organisaties de Green Deal met toenmalige minister Henk Kamp. Met de ondertekening van de Green Deal werd een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Eerste aardgasvrije wijk een feit

Op vrijdag 13 juli 2018 om 15.00 uur heeft wethouder Snijders (energietransitie: realisatie energie-infrastructuur) een object op de locatie van de nieuwe woonwijk Rijnvaart onthuld. Het staat symbool voor de eerste stap richting de realisatie van aardgasvrij wonen in Westland. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is nu de eerste partij die in de nieuwbouwwijk Rijnvaart met de ontwikkelaars is overeengekomen om aardgasvrij te bouwen. Van de vijf ontwikkelaars sluiten vier ontwikkelaars de woningen aan op het aan te leggen warmtenet, één ontwikkelaar voorziet de woningen van een warmtepomp.

Warmtenet

De toepassing van aardwarmte levert een aanzienlijke bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Het aansluiten van Rijnvaart op het warmtenet van HVC betekent een forse verduurzaming. De duurzame warmte wordt lokaal gewonnen. Heet water wordt opgepompt uit diepere grondlagen. Dit gebeurt zo’n 2 tot 3 kilometer onder de grond. Na gebruik komt het afgekoelde water weer terug de aarde in zodat deze weer kan worden verwarmd. Een gesloten cirkel dus die gebruik maakt van een natuurlijke bron: aardwarmte.

Geothermie is duurzaam en betrouwbaar

  1. Lokaal: Geothermie is in Westland beschikbaar en wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Geothermie draagt bij aan onze energie-onafhankelijkheid en een schoon milieu.
  2. Duurzaam: Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening hebben. Om klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag zoals afgesproken in Parijs. Geothermie stoot nauwelijks CO2 of andere producten uit. Hier lees je hoe geothermie zorgt voor minder CO2-uitstoot. Geothermie is een schoon alternatief voor aardgas. Hoe duurzaam geothermie is, vind je hier.
  3. Betrouwbaar: Geothermie is niet afhankelijk van weer, wind of seizoen. Geothermie is daardoor een voorspelbare en betrouwbare warmtebron.
  4. Betaalbaar: Geothermie is een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen.

Bron: www.geothermie.nl

Kijk ook eens op Westland Woont Duurzaam voor meer informatie over aardgasvrij wonen in Westland.