Dijckerwaal – bruggenbouw in volle gang

Naaldwijk 5 maart 2021 – De bouw van drie bruggen in Dijckerwaal is inmiddels in volle gang. De drie bruggen vormen onderdeel van een bruggenfamilie voor de gehele ontwikkeling van Waelpark. .

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland realiseert op dit moment drie verkeersbruggen in de nieuwe woonwijk Dijckerwaal. De bruggen vormen onderdeel van een bruggenfamilie voor de gehele wijk Waelpark waarbij de brugrand en het hekwerk het kenmerkende element vormt. Bij de bruggen 13,14 en 15 zijn daar waar mogelijk onderdelen op elkaar afgestemd. Zo is bij brug 14 en 15 het langsprofiel (met toog, overspanningen, dikte brugdek, brugrand (incl. vlinderpatroon), landhoofddoorsnede en hekwerk) gelijk gehouden. De bruggen worden gefundeerd op betonnen landhoofden op stalen buispalen en tussensteunpunten met een betonnen kesp op stalen buispalen. Het betreft bruggen waarbij het betonnen brugdek middels natte knopen momentvast wordt verbonden aan de landhoofden. Ter plaatse van de kespen wordt het dek scharnierend verbonden middels doken. Het dek wordt afgewerkt met een slijtlaag op de voetpaden en asfalt op de rijbanen.

De betonnen brugranden vormen het kenmerkende element van de brugpenfamilie en hebben een hoge afwerkingskwaliteit en worden voorzien van een verdiept aangebrachte tekst of patroon. Op de brug- rand wordt een stalen spijlenhekwerk gemonteerd. AIIe stalen delen worden geconserveerd en voorzien van kleurcoating.

Brug 14 en brug 15 zijn gesitueerd binnen de woonwijk Dijckerwaal. Brug 13 vormt de verbindende factor tussen de nieuwe woonwijk Dijckerwaal en het nog te ontwikkelen Waelpolder. Deze brug wordt voorzien van een wrijfgording t.p.v. de doorvaart en een kluunvlonder. De omgeving wordt weer netjes aangesloten op de bruggen.