Inloopavond ontwikkelingsplan Rijnvaart (29 augustus 2018)

Op woensdag 29 augustus 2018 van 19.00 – 21.00 uur organiseren Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) en gemeente Westland aan de Tiendweg 10 in Naaldwijk een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Rijnvaart te ’s-Gravenzande. Concreet gaat het om het volgende plan:

Ontwerpbestemmingsplan Rijnvaart

Op dinsdag 4 september is het ontwerpbestemmingsplan geagendeerd voor de commissie Ruimte en dinsdag 18 september 2018 is het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling geagendeerd in de gemeenteraad. In reactie op de ontvangen zienswijzen én vragen die gesteld zijn door de raad en burgers is er studie gedaan naar o.a. een nieuwe stedenbouwkundige invulling en de verkeersveiligheid van de weggebruikers. Deze aanpassing is opgenomen in het ter vaststelling aangeboden ontwerpbestemmingsplan en op de daarbij behorende bestemmingsplankaart. Het ontwerpbestemmingsplan, de plankaart en stedenbouwkundige schetskaart met ingetekende proefverkaveling worden tijdens deze avond getoond.

U bent van harte welkom tijdens deze inloopavond op woensdag 29 augustus 2018 in Naaldwijk. Deze avond heeft een informatief karakter ter voorbereiding op de vaststellingsprocedure en is dus niet bedoeld om zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Wij wijzen u er op dat wij tijdens deze avond nog geen informatie over de verkoop van de woningen kunnen geven.

 

Naaldwijk, 22 augustus 2018

ONW en gemeente Westland