Inloopavond ontwikkelingsplan Waelplas (30 augustus 2018)

Op donderdag 30 augustus 2018 van 19.00 – 21.00 uur organiseren Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) en gemeente Westland aan de Tiendweg 10 in Naaldwijk een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Waelplas te ’s-Gravenzande. Concreet gaat het om het volgende plan:

Nieuwe ontwerpbestemmingsplan Waelplas

Het ontwerpbestemmingsplan Waelplas ligt met ingang van 17 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het plan dan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en uw eventuele inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Westland. Het ontwerpbestemmingsplan, de plankaart en stedenbouwkundige schetskaart met ingetekende proefverkaveling worden tijdens deze avond getoond.

U bent van harte welkom tijdens deze inloopavond op donderdagavond 30 augustus 2018 in Naaldwijk. Wij wijzen u er op dat wij tijdens deze avond nog geen informatie over de verkoop van de bouwkavels of de woningen kunnen geven.

Naaldwijk, 22 augustus 2018

ONW en gemeente Westland