Oude beuken Dijckerwaal zijn niet verplantbaar

De twee oude beuken in Dijckerwaal, Naaldwijk moeten worden gekapt. De bomen zijn helaas niet meer te redden. ONW onderzoekt nu de mogelijkheden voor nieuwe aanplant.

Onlangs liet ONW weten een onderzoek ingesteld te hebben naar de mogelijkheid tot het verplanten van de twee oude beuken in Dijckerwaal. Bewoners kregen de mogelijkheid mee te denken voor de mogelijk nieuwe locatie van deze twee oude beuken.

Verplantbaarheidsonderzoek
Uit het verplantbaarheidsonderzoek, dat in samenspraak met de gemeente Westland is uitgevoerd, is gebleken dat de bomen niet verplantbaar zijn. De bomen verkeren in een verminderde conditie. Beuken hebben een beperkt regeneratief vermogen en herstellen doorgaans langzaam na een verplanting.

Voor wat hoort wat
Nu blijkt dat de oude beuken niet meer gered kunnen worden gaat ONW deze bomen compenseren. In welke vorm dit gaat plaatsvinden staat nu nog niet vast. ONW komt spoedig met een voorstel waarbij de bewoners van Dijckerwaal mogen meedenken over de daadwerkelijke invulling. Ook Natuurpunt Westland en de ecoloog van de gemeente en ONW zullen bij het nieuwe plan betrokken worden.

Verwijderen oude beuken
De oude beuken worden verwijderd. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn plaatsvinden.

Dijckerwaal
Dijckerwaal maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Waelpark en is het eerste deelplan van deze gebiedsontwikkeling dat in ontwikkeling is gegaan.

ONW
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van diverse woningbouwlocaties in het Westland. Tussen Naaldwijk, Monster en ’s Gravenzande ontwikkelt ONW de woongebieden Duingeest, Tuinveld, Gantel de Baak en Waelpark.

ONW is een samenwerking tussen de Gemeente Westland en BNG Gebiedsontwikkeling. Zij zetten zich in voor mooie en natuurrijke woongebieden die, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de omwonenden, bijdragen aan een aangename en duurzame leefomgeving. ONW vervult daarbij een maatschappelijke rol waarbij duurzaamheid en een groene leefomgeving hoog in het vaandel staan. Waelpark is hier een goed voorbeeld van met een relatief grote oppervlakte aan groen per woning. Hiermee helpt ONW mee aan de vergroening van het Westland.