Taxatierapport voor een nog te bouwen huis?

Een taxateur inschakelen om de waarde van uw nog te bouwen nieuwbouwhuis vast te stellen voor een hypotheekaanvraag? Dit klinkt u wellicht raar in de oren. Maar het komt voor. Zeker bij woningen die een waarde vertegenwoordigen van 500 duizend euro of meer. En het is vrijwel altijd aan de orde als het gaat om een nieuwbouwwoning die niet standaard is.

 

Wanneer wel taxatierapport nodig?

De bank wil weten wat er precies gefinancierd gaat worden en alles moet in verhouding zijn, volgens de financieel adviseur. Niet elke bank vraagt om een taxatierapport. Als dat wel het geval is gaat het meestal om niet standaard nieuwbouw, zoals ABN AMRO het verwoordt. “Denk bij niet standaard nieuwbouw aan zelfbouw of aan nieuwbouw na sloop van een woning.”

Zelfbouw

Bij zelfbouw is het eigenlijk altijd zo dat er om een taxatierapport wordt gevraagd. “De bank wil simpelweg weten of het een courant pand is dat daar wordt neergezet”, zegt Jeroen Wolfsen van moneywise.nl.

ABN AMRO laat weten wat onder zelfbouw wordt verstaan: een woning die volledig door de klant zelf wordt gebouwd met eventuele inhuur van onderaannemers of een woning die door een aannemer casco wordt opgeleverd en de klant verder zelf afbouwt. “Afhankelijk van de mate van zelfbouw spreekt u af dat er tussentijdse inspecties worden gedaan door een taxateur.”

Duurdere prijsklasse nieuwbouwwoningen

Een financieel adviseur uit Noord-Brabant vertelt veel adviesklanten te hebben die een nieuwbouwwoning kopen met een waarde van 700 á 800 duizend euro. Hij kijkt er dan ook niet van op dat hypotheeknemers om een taxatierapport vragen. “Bij ons is het bijna standaard dat hierom wordt gevraagd.”

Bron: www.bewustnieuwbouw.nl