Bezoek waelpolder.nl
Vandaag tekenden ontwikkelaar Dura Vermeer en ONW voor de ontwikkeling en realisatie van circa 177 woningen in Waelpolder, ’s-Gravenzande.

Programma
In het plan komt onder andere een zorggebouw met 64 zorgeenheden en 6 beschut-wonen woningen, een appartementengebouw met 40 huurappartementen in het middensegment en 67 grondgebonden koopwoningen, waarvan 39 in het middensegment. De resterende 28 verandawoningen worden ontwikkeld als levensloopbestendige woningen.

“Als gebiedsontwikkelaar ONW zijn wij trots dat wij in Waelpolder via het plan van Dura Vermeer kunnen voorzien in de maatschappelijke behoefte aan zowel betaalbare koop- en huurwoningen als voorzieningen voor senioren en zorg. En dat alles in een groene omgeving waarbij de ecologische zone de verbinding is tussen alle buurten”, aldus Fred Vlasblom, directeur bij ONW.

Divers woonprogramma
Met deze ontwikkeling wordt een passende invulling gegeven op de vraag van vandaag en morgen: het toevoegen van een grote diversiteit aan producten in verschillende categorieën en segmenten. Onze ontwikkeling wordt een fijne nieuwe woonwijk voor jong én oud. Door het tekenen van deze overeenkomst wordt een vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van de verschillende deelprojecten. Met het streven om het eerste deelplan in rap tempo tot realisatie te brengen.

“We zijn verheugd dat we met onze ontwikkeling in het deelplan Waelpolder een mooie bijdrage kunnen leveren aan betaalbaar wonen in gemeente Westland. Met het gevarieerde programma faciliteren we diversiteit en woonkansen voor veel doelgroepen We kijken er naar uit om met alle betrokken partijen een groene, levensloopbestendige en bovenal aantrekkelijke woonwijk te realiseren”, aldus Nicolle Terlouw, directeur bij Dura Vermeer.