Waelpolder – ontwikkelingen

De ontwikkelingen voor Waelpolder zijn in volle gang. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorontwerp bestemmingsplan. Het streven is om deze het eerste kwartaal van 2021 te kunnen publiceren. Zodra het voorontwerp bestemmingsplan gereed is worden alle geïnteresseerden en omwonenden uitgenodigd voor een (online) informatieavond.

Bouwweg
Om de bouw van de woningen in het nieuwe woongebied mogelijk te maken is er een bouwweg aangelegd. Deze bouwweg wordt in eerste instantie gebruikt voor het nieuwe deelgebied Rijnvaart en toekomstig ook voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Waelpolder. Voor de aanleg van de bouwweg is er over de Nieuwe Vaart een tijdelijke brug gemaakt. Deze brug is voorzien ter hoogte van de kruising Nobelstraat / Lorentzstraat en wordt uitsluitend voor bouwverkeer opengesteld. Het bouwverkeer ontsluit daarna via de Teylingenweg de wijk.

Bruggen
In het 4e kwartaal 2020 wordt gestart met de aanleg van een drietal bruggen in Dijckerwaal en het graven van een deel van de watergangen. Een van deze bruggen verbindt Waelpolder met Dijckerwaal ter hoogte van de tijdelijke school. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang.

Informatieavond
U wordt te zijner tijd uitgenodigd voor de (online) informatieavond.