Waelpolder – voorontwerp bestemmingsplan

Op 10 mei 2021 presenteerde ONW het voorontwerp bestemmingsplan van Waelpolder. Tijdens de online informatieavond gaven wij een terugblik naar de uitkomsten van de participatie en de ambities voor Waelpolder. De bezoekers werden geinformeerd over de Woningbouwimpuls 2020 (een verkregen subsidie voor het plangebied Waelpolder) en de mogelijkheden voor (betaalbare) woningbouw in Waelpolder.

U kunt de online informatieavond hier terugkijken!

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 10 juni 2021 ter inzage. Tijdens deze periode is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Dit kan door een schriftelijke reactie te sturen naar:

het college van burgemeester en wethouders van Westland
t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen
Postbus 150
2670 AD  Naaldwijk

of door te bellen naar het Omgevingscontactcentrum via
140174

Let op! Stuur geen inspraakreacties via een andere weg of naar ONW. Inspraakreacties die niet via bovengenoemde weg binnen zijn gekomen worden niet in behandeling genomen.