bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Waalcampus
juni 2019

Bouw van Waalcampus

De afgelopen weken is er gewerkt aan de fundering van het gebouw en het aanvragen van de vergunningen. Wij zijn blij dat we nu kunnen vertellen dat deze week het gebouw geplaatst is! Als alles goed volgens plan blijft verlopen, starten we vanaf 2 september 2019 in ons tijdelijke gebouw in de Dijckerwaal.

Foto's van de bouw kunt u zien op de website via deze link

In deze nieuwsbrief zijn er van het type units dat wordt neergezet foto's toegevoegd. Dit zijn voorbeeldfoto’s en geven een algemene indruk van de binnen- en buitenkant van het gebouw van Waalcampus.

De meeuw schoolgebouw.jpg
De meeuw schoolgebouw binnenkant.jpg

Nieuwe teamleden stellen zich voor!

In de nieuwsbrief van april hebben de eerste teamleden zich voorgesteld. De afgelopen weken is het team verder uitgebreid met enthousiaste mensen die staan te popelen om te starten. In de bijlage stellen zij zich voor. (klik hier voor de bijlage)

(De personeelsbezetting van alle WSKO scholen is in afwachting van instemming)

Methodieken

Bij Waalcampus werken we vanuit methodieken (een combinatie van input uit verschillende methodes) in plaats van op zichzelf staande methodes.
Vanuit verschillende methodieken worden op alle vakgebieden vaardigheden ingeoefend en wordt kennis opgedaan.  

Voor rekenen gaan we in Waal 2 en 3 werken met Math. Math is een rekenmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau (levels) en onderwerpen (domeinen). De kinderen kiezen per leerdoel welke leermiddelen helpen om de stof te beheersen. 

Bij Math staat de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk centraal. Een kind is eigenaar van zijn/haar leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. De teamleden ondersteunen de leerprocessen (Leren Leren) in de rol van coach en geven de kinderen het vertrouwen in eigen kunnen. Elk kind is van nature leergierig. Math sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en neemt de verwondering als uitgangspunt voor leren.

De kinderen leren met concrete materialen en spellen die ingezet kunnen worden bij leeractiviteiten en die het inzicht bevorderen. Ook worden er (digitale) oefensommen aangeboden via Rekentuin, games of werkbladen. (www.rekentuin.nl)

Math Exova.png

Thematisch aanbod

OASE.jpg

Bij Waalcampus werken we met thematisch aanbod. Dit geven we vorm met behulp van OA²SE.  OA²SE staat voor: Omvattend, Ambitieus & Aantrekkelijk, Samenhangend onderwijs met Eigenaarschap voor zowel de begeleiders als de kinderen. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar. OASE kent twee leerlijnen. Eén voor de kinderen tot 7 jaar ‘Mooi, weer spelen!’, waarin kinderen worden uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Daarnaast een lijn voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar ‘Alle hens ontdek’ waarin het onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. De nadruk ligt hierbij op de samenhang tussen de verschillende vakgebieden, het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en de brede ontwikkeling van kinderen.

Maatwerk in tijden

Zoals jullie hebben gehoord en/of gelezen willen wij de grenzen opzoeken om voor ieder kind en gezin maatwerk te kunnen bieden. Dat doen wij in drie stappen:

1. Met ingang van onderwijsjaar 2019-2020 werkt Waalcampus met drie flexibele vakantieweken zoals in de wet staat. Dit geeft ouders de mogelijkheid om de herfst, voorjaar- en (1 week van de) meivakantie op een ander moment op te nemen. Binnen Waalcampus garanderen wij een ononderbroken leerlijn, ook met de onderbrekingen van een flexibele vakantie.

2. Het is bij Waalcampus mogelijk om zonder onderbreking in dezelfde ontwikkelomgeving een langere dag af te nemen. Deze extra uren vallen onder de wet kinderopvang en zullen maandelijks d.m.v. een factuur in rekening worden gebracht. Iedereen kan per half jaar aangeven wanneer een kind de dag start en wanneer de dag eindigt op Waalcampus. 

3. Per half jaar kan aangegeven worden op welke onderwijsvrije dagen een kind naar Waalcampus komt. Ook de kosten voor opvang op deze dagen vallen onder de wet kinderopvang. 

Om deze genoemde keuzes van ouders te verzamelen ontwikkelen we formulieren. Zodra de formulieren gereed zijn, ontvangen de ouders deze per mail. Op de formulieren staat de toelichting voor het invullen ervan.  Wij begrijpen dat dit geheel nieuw is en dat het mogelijk vragen oproept. Tijdens spreekuren en de kennismakingsmiddag is er gelegenheid om hierover vragen te stellen.

In de toekomst komt er een digitaal systeem waarin bovengenoemde keuzes aangegeven kunnen worden. Dit is nog in ontwikkeling. 

Inrichting van de ruimtes

Bij het inrichten en ontwerpen van Waalcampus zijn we uitgegaan van de visie en hebben we ons laten inspireren door de natuurlijke omgeving. Natuurlijke aspecten als daglicht, planten en zicht op groen verbeteren de productiviteit en bevorderen leren. Dit hebben we bij Waalcampus dan ook zoveel mogelijk in de inrichting toegepast. De kleuren die we toepassen zijn blauw en groen.

Iedere ruimte heeft zijn eigen functie. De ruimtes worden gestructureerd en geordend ingericht om de juiste activiteit en passend gedrag bij kinderen te stimuleren. In verschillende hoeken en werkplekken worden de kinderen uitgedaagd en geinspireerd om te ontwikkelen. 

Sparen jullie mee?

Het ontwikkelteam is bezig met het vormgeven van de opvang en het onderwijs in Waalcampus. Er wordt onder andere nagedacht over het dagritme, de structuur en het volgen van de ontwikkeling.

Er wordt ook nagedacht over het aanbod van de eerste weken bij Waalcampus. Kennismaking met jezelf, de ander en de omgeving staan hierbij centraal. Binnen dat thema worden mooie samenwerkingsactiviteiten bedacht. We gaan nog niet verklappen wat we van plan zijn maar we kunnen alvast wat hulp gebruiken!

Willen jullie ons helpen met het sparen van wol en lappen stof? Tijdens de kennismakingsmiddag of in de eerste week na de vakantie ontvangen wij deze materialen graag zodat we Waalcampus, samen met de kinderen, nog net wat mooier kunnen maken!

Waar zijn we verder mee bezig?

Er is een bezoek gebracht aan Campus aan de Lanen in Rosmalen. Dit is een vergelijkbare organisatie die in september 2018 is gestart in een zelfde soort gebouw en in een nieuwbouwwijk. Wij leren van de voorsprong die zij hebben en blijven contact houden om ervaringen te delen en te leren van elkaar.  https://www.campusaandelanen.nl/

Duurzaamheid en gezondheid zijn voor Waalcampus belangrijke thema's. We zijn hierover in gesprek gegaan met de GGD en hebben een subsidie gekregen om een start te kunnen maken. Een aantal betrokken ouders werken aan een groenplan voor het plein en er wordt gekeken naar het scheiden van afval. Het begin is er! 

Een aantal kinderen uit groep 6/7 van de Godfried Bomansschool zorgen dat er in september voldoende keukenmaterialen zijn om te kunnen koken en bakken in Waalcampus. Ze hebben een lijst gemaakt met benodigdheden en gaan naar de winkel om deze aan te schaffen. Wij zijn blij met de betrokkenheid van deze kinderen. Het vergroot de motivatie om de spullen ook echt te gebruiken straks! 

 

Save the date

Op vrijdag 12 juli is er een kenningsmakingsmiddag voor kinderen en ouders die in september 2019 starten bij Waalcampus. Houden jullie deze datum alvast vrij? Een uitnodiging volgt zodra we weten hoe laat we bij de locatie terecht kunnen. We verwachten dat dit rond 14.30 uur zal zijn. 

Op vrijdagmiddag 6 september vieren we de opening van Waalcampus.  Ook op deze datum vinden we het fijn als de kinderen er met hun ouders zijn!

In de volgende nieuwsbrief

Kinderen leren veel in Waalcampus. Waardevolle vaardigheden en kennis voor de rest van hun leven. Hoe toetsen wij deze vaardigheden en hoe brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart? Daar vertellen we in de volgende nieuwsbrief over. 

Ook de dagindeling in Waalcampus en de start van het jaar staan in de volgende nieuwsbrief beschreven.

Copyright © 2018 waalcampus.nl
Online versie | Afmelden