Disclaimer

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie op deze website, aanvaardt ONW geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt ‘in de staat waarin het zich bevindt’ en ‘zoals beschikbaar’. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

PRIVACY VERKLARING

Ontwikkelingscombinatie Het Nieuwe Westland (hierna te noemen ONW) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via (0174) 639 639 of via info@onwbv.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op onze websites, of met ons deelt via de telefoon, email of in een persoonlijk gesprek. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om u van dienst te kunnen zijn bij uw zoektocht naar een woning of kavel.

Geautomatiseerde besluitvorming
ONW neemt geen beslissingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee bedoelen we beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ONW bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een koopovereenkomst houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ONW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ONW.

Nieuwsbrieven
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens.

Contact
Ontwikkelingscombinatie Het Nieuwe Westland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen:

Ontwikkelingscombinatie Het Nieuwe Westland
Tiendweg 10
2671 SB Naaldwijk
Postadres
Postbus 16075
2500 BB Den Haag

(0174) 639 639
info@onwbv.nl

COOKIES

Onze website maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

REALISATIE

Het concept en de uitvoering van deze website zijn verzorgd door Atlantis Creative.