7. Dijckerwaal

Dijckerwaal, het eerste deelproject van de ontwikkeling Waelpark, wordt in diverse fasen gerealiseerd. Dijckerwaal I is geheel opgeleverd, waarbij het openbaar groen inmiddels in beheer is bij de gemeente. Dijckerwaal II (de ‘Vlindertuin’) wordt gerealiseerd door Vorm Ontwikkeling en bestaat uit 4 fases:

  • De fases 1 en 2 met eengezinswoningen zijn opgeleverd en het gebied is woonrijp. In het 4e kwartaal 2020 wordt gestart met de aanleg van een drietal bruggen en het graven van een deel van de watergangen.
  • Fase 3 bestaat uit twee onder 1 kap en geschakelde herenhuizen. Deze zijn alle verkocht en momenteel in aanbouw. Bij gelegenheid van de oplevering van deze woningen wordt ook het gebied woonrijp opgeleverd.
  • Fase 4, de laatste fase bestaat uit de realisering van een appartementencomplex, bestaande uit twee gebouwen met in totaal 56 appartementen. Een gebouw met betaalbare koopappartementen en een gebouw met middenhuur appartementen (tot € 950). De bouw van dit complex en de inrichting van de daarbij behorende buitenruimte wordt momenteel voorbereid. Hierover vindt overleg plaats tussen Vorm, ONW en gemeente. Een omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd. De start bouw wordt niet eerder verwacht dan halverwege 2021.