Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van diverse woningbouwlocaties in het Westland. Tussen Naaldwijk, Monster en ’s Gravenzande ontwikkelt ONW de woongebieden Duingeest, Tuinveld, Gantel de Baak en Waelpark. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland is hier verantwoordelijk voor onder andere de bestemmingsplanprocedures, het bouwrijp maken van de diverse gronden, het vermarkten van de bouwrijpe gronden aan ontwikkelaars en kavels aan zelfbouwers én het vormgeven en inrichten van de openbare ruimten, zoals fiets- en wandelpaden, groen, wegen en water.

Samenwerking

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is een samenwerking tussen de Gemeente Westland en BNG gebiedsontwikkeling. Onze specialisten zetten zich in voor mooie en natuurrijke woongebieden die, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de omwonenden, bijdragen aan een aangename en duurzame leefomgeving.