Nieuwe ontsluiting Dijckerwaal

Op 2 juli is de rotonde in gebruik genomen. De huidige ontsluitingsweg (richting het industrieterrein) zal hiermee na de bouwvakantie komen te vervallen.

Nieuwe route
Vanaf de Naaldwijkseweg gaat u straks via de nieuwe rotonde de nieuwe ontsluitingsweg op. Aan deze weg ligt de nieuwe ontsluiting van de Dijckerwaal. Vervolgens moet u tijdelijk om het bouwterrein heen rijden (zie blauwe lijn op de kaart) en komt u zo achterlangs de woonwijk in via de Citroenvlinder of het Icarusblauwtje.

Download hier de kaart.