Terugkoppeling van donderdag 23 mei verplaatst naar donderdag 8 juli 2021!

Onlangs hebben wij een informatieavond gehouden voor de ontwikkelingen in en de participatie voor het Waelbos. Tijdens de participatieavond hebben wij mooie ideeën verzameld. Daarnaast hebben wij ook van heel veel kinderen ingezonden ideeën ontvangen.

Deze ideeën, die initieel niet op ons netvlies stonden, hebben ons getriggerd om anders naar het ontwerp te kijken. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp waar wij zelf erg enthousiast over zijn. Een ontwerp waarvan wij denken een heel mooi plan te kunnen maken passend binnen de grootste gemene deler vanuit de participatie. Maar ook een ontwerp waar wij nu eerst een haalbaarheidsstudie op moeten houden.

Wij moeten nu onder andere gaan kijken of onze ideeën passen binnen de geldende regels van de gemeente, etc.. Daarnaast moeten we ook niet onze ‘kop in het zand steken’, want ook budget is belangrijk en konden we maar met een emmertje water ons budget vermenigvuldigen… Misschien moeten we wel aan crowdfunding denken. Maar nu moeten wij eerst op onderzoek, want hoe beter wij dit onderzoeken hoe groter de kans dat ons huidige ontwerp succesvol zal zijn. Pas als wij weten dat ons huidige ontwerp ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden willen wij dit met jullie delen. Wij vragen dus nog heel even jullie geduld!

Dit heeft tot gevolg dat wij de geplande informatieavond van donderdag 27 mei verplaatsen naar donderdag 8 juli.
Wij zien jullie graag op donderdag 8 juli 2021 weer in een online informatieavond!