Workshop Groen voor participatie Waelpolder groot succes

Afgelopen donderdag vond de Workshop Groen plaats. Dit was de tweede en tevens laatste workshop voor het burgerparticipatietraject voor de nieuwe woonomgeving Waelpolder. Tijdens een interactieve avond in de Kiem te ‘s-Gravenzande discussieerden omwonenden en geïnteresseerden onder leiding van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel over de invulling van groen in het nieuwe woongebied Waelpolder. De discussie gebeurde in drie groepen en ging vooral over het belang van groen voor de biodiversiteit, over het eigenaarschap van groen en groen in het algemeen binnen de ontworpen hoofdstructuur. Iedereen was het erover eens dat het een groene woonwijk moet zijn met ruimte voor nieuwe vormen van wonen en veel gebruik van gebiedseigen soorten.

Wil jij ook meedenken over het nieuwe woongebied? Vul dan hier het online vragenformulier in. De resultaten uit de enquête worden samen met de resultaten van de gehouden workshops meegenomen in de verdere ontwikkeling.

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van de workshops? Op 4 juli houden wij een nieuwe informatieavond, daarvoor kun je hier aanmelden.