Informatie-avond Waalcampus, voor onderwijs en opvang in Waelpark

Vanaf 1 augustus opent Waalcampus, een kindcentrum voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, zijn deuren in Waelpark. Op woensdag 13 maart is er een informatieavond voor geïnteresseerde ouders. Leden van het ontwikkelteam vertellen over de nieuwe visie op onderwijs en opvang en over de werkwijze van Waalcampus. Er is tevens de mogelijkheid om kennis te maken met en vragen te stellen aan een aantal teamleden die bij het ontwikkelproces betrokken zijn. Kijk voor meer informatie en aanmelding voor de informatieavond op www.waalcampus.nl.