Waelpolder - uitkomsten workshops

In mei en juni jl hebben er twee workshops plaatsgevonden met de klankbordgroepen Wonen en Groen. De uitkomsten van deze workshops zijn op 4 juli 2019 met u gedeeld en er is een schetsmatige uitwerking gepresenteerd. Tevens geven wij inzicht in het vervolgtraject en de bijbehorende planning. Medewerkers van ONW en de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 
Waelpolder
Waelpolder maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Waelpark. De plannen voor dit gebied zijn nog volop in ontwikkeling, maar één ding staat vast: het wordt een groen en waterrijk woongebied. Een groene, ecologische zone, rijk aan water en natuur vormt straks de verbindende factor waarin een grote diversiteit aan architectuur én
woningaanbod te vinden is.
Kijk hier voor meer informatie en de uitkomsten van de workshops.