Ontdek het wonen in Rijnvaart

Rijnvaart is na Dijckerwaal en Vlindertuin het derde deelplan van Waelpark dat in ontwikkeling gaat. Hier kunnen maximaal 325 woningen worden gebouwd met de bijbehorende infrastructuur. Door Rijnvaart komt een een ecologische groenzone te lopen.

Rijnvaart ligt ten oosten van de kern ’s-Gravenzande en wordt globaal begrensd door de Rijnvaartweg en de watergangen Poelwatering en Nieuwe Vaart. Er komen vooral eengezinswoningen in verschillende prijsklassen en typen en enkele appartementen.

Zie hier hoe u op de hoogte kunt worden gehouden van de bouwplannen in Rijnvaart.