5.000 Westlandse nieuwbouwwoningen verwarmen met aardwarmte

GEMEENTE WESTLAND EN ANDERE PARTIJEN WERKEN OOK AAN GASVRIJ MAKEN VAN BESTAANDE WONINGEN

Westland werkt aan gasvrije nieuwbouw. In de komende jaren zullen 5.000 geplande nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden op aardgas. Samen met gebiedsontwikkelaar BPD en de ontwikkelbedrijven OBWZ en ONW heeft de gemeente het afgelopen jaar de eerste stappen gezet om aardgasvrij wonen in Westland haalbaar te maken. Westlandse nieuwbouwwoningen verwarmen met aardwarmte lijkt voor Westland een goede duurzame oplossing.

Eerste bestaande aardgasvrije woonwijk in Westland
Behalve aan aardgasvrije nieuwbouw werken gemeente, ontwikkelbedrijven en warmteleveranciers ook aan het omzetten van bestaande woningen naar aardgasvrije woningen. Voor de wijk Westerhonk in Monster wordt al gewerkt aan de overstap op aardwarmte.

Duurzaam en energiezuinig wonen: goed voor je portemonnee
Duurzaam en energiezuinig wonen is niet alleen goed voor milieu en klimaat, het is ook goed voor je portemonnee. Wist je dat je bijvoorbeeld 100 euro per jaar kunt besparen als je je gloeilampen vervangt door ledlampen? En dat dubbelglas, het sluiten van kamerdeuren en korter douchen ook al flink helpen om energie (en dus ook geld) te besparen? Voor meer informatie staat het team van Westland Woont Duurzaam op het Westlands Woonevent voor je klaar.

www.westlandwoontduurzaam.nl
www.gemeentewestland.nl

Stand: Westland Woont Duurzaam + gemeente Westland.
Het Westlands Woonevent vindt zaterdag 14 april plaats in het Gemeentekantoor Westland (Laan van de Glazen Stad 1) in Naaldwijk. Het evenement is van 10:00 tot 15:00 uur gratis toegankelijk.