Waelpolder – uitkomsten workshops

In mei en juni jl hebben er twee workshops plaatsgevonden met de klankbordgroepen Wonen en Groen. De uitkomsten van deze workshops zijn op 4 juli 2019 gedeeld tijdens een informatieavond in de Kiem en er is een schetsmatige uitwerking gepresenteerd d.m.v. een maquette. De diverse ontwikkelvelden waren geschetst met een mogelijke inrichting. De aanwezigen kregen zo een beeld van de mogelijkheden per ontwikkelveld v.w.b. aantal woningen en laag of hoogbouw. Deze schetsen geven slechts een impressie van de mogelijkheden. Daadwerkelijke indelingen komen pas in een later stadium. Zodra hier meer over bekend is nodigen wij u uit voor een nieuwe informatieavond.
Kijk hier voor de uitkomsten van de workshops en meer informatie over de burgerparticipatie Waelpolder.
Waelpolder
Waelpolder maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Waelpark. De plannen voor dit gebied zijn nog volop in ontwikkeling, maar één ding staat vast: het wordt een groen en waterrijk woongebied. Een groene, ecologische zone, rijk aan water en natuur vormt straks de verbindende factor waarin een grote diversiteit aan architectuur én woningaanbod te vinden is.